Personuppgifter

Hantering av personuppgifter för privatpersoner

För att kunna handla hos empiro.se måste du minst upplysa om:

Namn
Adress
Mejladress
Telefon-/mobilnummer

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt i sju år från utgången av det räkenskapsår information avser, se bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078), och därefter raderas informationen.

Informationen lämnas eller säljs inte till tredje part såvida detta inte sker i anslutning till någon omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuellt utlämnande vid sådant tillfälle kommer att ske enligt vid tidpunkten gällande lagar för persondata.

Den dataansvariga på empiro.se är Empiro AB

Dina rättigheter som privatkund:

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register. 
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering.

Eventuella frågor kring detta kan ställas till ansvarig personal via mejl på info@empiro.se