Shimsfakta

Shims är en viktig komponent inom tillverkningsindustrin, och används för att kompensera för toleranser vid olika typer av tillverkning. De är tunna, platta brickor av olika material som placeras mellan två ytor för att justera avståndet mellan dem. Shims kan användas för att justera och stabilisera komponenter, för att rätta till snedställda ytor och för att säkerställa att delar passar ihop korrekt.

Här finner ni information om shims, hur de tillverkas och dess användningsområden:

Vad är shims?

Shims är en sorts justeringskomponent som används för att kompensera för toleranser vid olika typer av tillverkning. Shims är i allmänhet små och tunna, ofta bara milimeter i tjocklek och tillverkas vanligtvis av material som metall, plast eller gummi. De kan också tillverkas av laminerade material, vilket ger dem större flexibilitet och användningsområden. De är vanligtvis rektangulära i formen, men kan också ha andra former som exempelvis trianglar eller cirkulära brickor.

Vad innebär det att shims kompenserar för toleranser?

Toleranser för shims syftar på de maximala och minimala tillåtna måtten för en shim. Toleranserna är nödvändiga för att säkerställa att shimsen kan användas för att justera toleranser i en annan produkt eller process. Om en shim till exempel är för tjock eller för tunn kan den inte korrekt kompensera för toleranserna i den produkt eller process den används i, vilket kan leda till problem med kvalitet eller funktion. Därför är det viktigt att använda shims med rätt toleranser för att säkerställa en korrekt funktion och hållbarhet för den slutliga produkten. Toleranserna för shims varierar beroende på applikationen och materialet som används för att tillverka shimsen.

Hur tillverkas shims?

Shims kan tillverkas på olika sätt beroende på det material som används och toleranskraven för den aktuella applikationen. Nedan följer en generell beskrivning av tillverkningsprocessen för shims:

  1. Materialval: Det första steget i tillverkningen av shims är att välja rätt material för den aktuella applikationen. Shims kan tillverkas av olika material som stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och plast, beroende på kraven på hållbarhet, korrosionsbeständighet, vikt och kostnad.
  2. Skärning: När materialet har valts, så skärs det vanligtvis till plattor eller remsor med hjälp av en maskin, såsom en CNC-svarv/fräs, plåtsax eller laser. Det är viktigt att skärningen görs med hög precision för att säkerställa att shimsen har rätt mått och toleranser därför arbetar vi på Empiro främst med CNC-maskiner som drivs av datorer och som därmed garanterar att dimensionerna blir exakta
  3. Stansning: Efter att materialet har skurits till rätt form kan det stansas ut till önskad form med en stansmaskin. Stansning är ett vanligt sätt att producera shims i större kvantiteter och kan utföras med hög precision för att säkerställa att shimsen har rätt form och mått.
  4. Slipning: Efter stansning kan shimsen slipas för att avlägsna eventuella ojämnheter och för att ge en slät och jämn yta. Slipning kan också användas för att minska tjockleken på shimsen om det krävs.
  5. Tjockleksjustering: Slutligen kan tjockleken på shimsen justeras genom att ta bort eller lägga till material på vissa delar av shimsen. Detta görs vanligtvis med hjälp av slipning eller kemisk etsning.

Det är viktigt att notera att tillverkningsprocessen kan variera beroende på vilken typ av shim som tillverkas och vilken tillverkningsmetod som används.

Varför och hur använder man shims?

Shims används för att justera toleranser mellan två ytor. När två ytor ska anslutas, som i en maskin eller en annan produkt, är det vanligt att det finns små variationer i måtten på de två ytor som ska anslutas. Det kan finnas små variationer i tjocklek, höjd eller avstånd mellan ytor som kan leda till problem som dålig passform, läckage eller bristande prestanda. Shims kan användas för att justera dessa variationer och därigenom säkerställa en korrekt funktion och prestanda för den slutliga produkten.

Shims används genom att placera dem mellan de två ytor som ska anslutas. Shims är vanligtvis tunna och platta, och de kan ha olika former och dimensioner beroende på applikationen. När shims placeras mellan de två ytor som ska anslutas, kan de fylla i eventuella luckor eller utjämna eventuella variationer i dimensioner mellan de två ytor som annars kan orsaka problem. Shims kan också användas för att justera nivån på en yta eller rikta en yta som är sned. Shims används också för att kompensera för slitage på delar i maskiner, vilket kan orsaka att toleranserna ändras över tid.

Shims kan tillverkas av olika material och ha olika toleranser, beroende på applikationen. Det är viktigt att välja rätt typ av shim för den aktuella applikationen för att säkerställa en korrekt funktion och prestanda för den slutliga produkten.

Exempel på olika typer av shims

Det finns många olika typer av shims, där de skiljer sig i materialet, om de är laminerade och användningsområden såsom för kullager.

Shims i olika typer av material

Shims finns i många olika material, inklusive metaller som rostfritt stål, aluminium och mässing. Valet av material beror på användningsområde och vilka krav som ställs på shimsen i termer av hållbarhet, korrosionsbeständighet och kostnad. Rostfritt stål är vanligtvis det mest hållbara alternativet och används ofta i tuffa miljöer som exponeras för fukt eller korrosiva ämnen. Aluminium är ett lättare och mer ekonomiskt alternativ som är lämpligt för mindre krävande applikationer. Mässing och koppar används ofta för applikationer där ledande egenskaper eller en estetiskt tilltalande yta är viktigt. Valet av material kan också påverka toleranserna som kan uppnås och det är därför viktigt att välja rätt material för den aktuella applikationen.

Laminerade shims

Laminerade shims är tillverkade av flera lager av material som lamineras på varandra, vanligtvis genom att de limmas ihop. Detta ger dem en större flexibilitet och andra användningsområden än vanliga shims. Laminerade shims kan också justeras genom att man tar bort ett eller flera lager för att få exakt den dimension man behöver. Laminerade shims används för att justera toleranser i applikationer där hög precision krävs. De består av flera tunna skikt av metall som är sammanfogade med en stark bindning för att bilda en tjockare, styvare shim. Laminerade shims är ofta använda inom flyg- och rymdindustrin där hög precision är nödvändig för att uppnå säkerhet och prestanda. De kan också användas i maskiner och utrustning som utsätts för stötar eller vibrationer där de kan hjälpa till att minska slitaget på mekaniska komponenter och därigenom förlänga livslängden. Laminerade shims är också användbara i applikationer där vikt är ett problem, eftersom de kan vara mycket lättare än massiva shims tillverkade av samma material.

Shims för kullager

Shims för kullager används för att justera lagerspelen på kullager, då det är viktigt att ha rätt spelrum i kullager för att de ska fungera optimalt. Shims för kullager är en speciell typ av shim som används för att justera kullager i en maskin eller annan utrustning. Dessa shims är vanligtvis gjorda av stål eller annat starkt material och har en mycket hög toleransnivå för att säkerställa en korrekt passning. Shims för kullager kan placeras mellan kullageret och dess säte för att justera avståndet mellan dem och därigenom optimera prestandan hos kullagret.

Specialtillverkade shims

Specialtillverkade shims är gjorda för att möta specifika behov och krav för en viss applikation eller tillverkning. Här erbjuder vi på Empiro kundanpassad tillverkning av shims i unika former och dimensioner samt material som är speciellt utvalda för att passa den specifika applikationen.

Hur vet man vilka dimensioner man ska ha på shims?

Shims finns i olika dimensioner och tjocklekar, vilket gör det möjligt att anpassa dem efter specifika behov och krav. Valet av dimensioner på en shim beror på den specifika applikationen och toleranserna som krävs. Det är viktigt att ha exakta dimensioner för att säkerställa en korrekt passning mellan de två ytorna. För att välja rätt dimensioner bör man mäta avståndet mellan ytor och bestämma den nödvändiga justeringen. Sedan kan man välja den shim som har rätt dimensioner för att uppnå önskad justering.

Hantering av shims

Hantering av shims kräver noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på shimsen eller på ytan som de ska placeras på. Shims är vanligtvis mycket tunna och kan vara känsliga för hantering och förvaring. Det är viktigt att hantera shimsen varsamt och undvika att vecka, böja eller skada dem. Shims bör förvaras i en torr och ren miljö för att undvika korrosion eller annan skada. Det är också viktigt att märka och organisera shimsen på ett logiskt sätt för att underlätta användningen, till exempel genom lasermärkning, bläck eller etsning som vi på Empiro erbjuder.

Kontakta oss för mer information om shims

Vi på Empiro är experter på shims och kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för era behov när det kommer till tillverkning eller montering. Kontakta oss för mer information om vårt sortiment av shims och hur vi kan hjälpa till med val av dimensioner, toleranser och material. Vi finns här för att hjälpa dig att hitta en optimal lösning för era behov.